Dogajanje 23. maja 1991 v Pekrah je imelo velik simbolni pomen. Pokazalo je resen namen, da bo Slovenija to, kar je sprejela na plebiscitu, tudi dejansko izvedla in je ta korak sposobna zavarovati. Pekrski dogodki so imeli večkraten pomen – začela je nastajati prva mirnodobna slovenska vojska, pokazali so tudi odločnost in odločenost prebivalcev Peker in Maribora, da bodo branili samostojno državo. 23. maj je zato praznik vseh nas, ki smo takrat branili svojo državo.

Pod okriljem TD Pekre poteka tudi tradicionalno Srečanje akterjev pekrskih dogodkov.