SPLOŠNO

Turistično kulturno društvo Pekre varuje podatke svojih strank, ki so ji bili po prosti volji strank posredovani v sklopu prijave na festival, izdaje računa, promocijskih akcij, informativnega obveščanja in ostalih morebitnih dejavnosti društva. Vaše podatke uporabljamo, hranimo in obdelujemo le za namene glede katerih ste podali vašo potrditev (tudi v okviru pogodbenega razmerja) oziroma glede katerih nam uporabo, hrambo in obdelovanje nalaga zakonodaja. V družbi Turistično kulturnem društvu Pekre sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Turistično kulturno društvo Pekre bo zgoraj omenjene podatke varovalo tako, da bo preprečila njihovo razkritje ali nepooblaščen dostop, ohranila njihovo prvotno vsebino (natančnost vnosa) in zagotavljala njihovo primerno rabo v skladu z veljavno zakonodajo ter aktualnimi tehničnimi standardi za zagotavljanje tehnične, sistemske in organizacijske rabe podatkov.

Poleg navedenega se Turistično kulturno društvo Pekre zavezuje, da podatke pridobljene iz vašega profila in iz vaše uporabe aplikacij, ki jih ustvarjate avtomatično z vhodom v aplikacijo ne bomo delili s tretjo nepooblaščeno osebo.

Vaše osebne podatke bomo hranili za obdobje časa potrebnega za doseganje namena zaradi katerega so zbrani, kadar je za zbiranje potrebna vaša privolitev pa do preklica slednje.

Posameznik s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja in Politiko zasebnosti daje Turistično kulturnem društvu Pekre soglasje:

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Turistično kulturno društvo Pekre so:

 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
 • vzdrževalci IT sistemov;

Turistično kulturno društvo Pekre ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v imenu in na račun Turistično kulturnega društva Pekre v okviru danih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Vse informacije o vaših osebnih podatkih in najdete v nadaljevanju.

NAMENI ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

Obdelava podatkov

Podlaga za zbiranje vašega elektronskega naslova je vaša osebna privolitev. Slednjega bomo uporabili izključno za izpolnitev vaše prošnje glede posredovanja izbranih novic. S prejemom slednjih Turistično kulturno društvo Pekre na vašo zahtevo izvaja neposredno trženje.

V primeru danega soglasja lahko vaše podatke uporabimo za namen analize, spletnega oglaševanja in vsebinskega marketinga.

Obdelava podatkov Prijava komedije na Festival komedije Pekre

Podlaga za zbiranje osebnih podatkov na prijavnem obrazcu je pogodba v primeru prijave preko spleta, saj sodelovanje na Festivalu komedije Pekre brez predhodne prijave ni mogoče. Podlaga za zbiranje osebnih podatkov na prijavnem obrazcu, potrebnih za realizacijo pogodbe, je zakon in vaša privolitev. Z izpolnitvijo prijavnega obrazca o vas zberemo vaše neposredne podatke, in sicer ime in priimek, telefonsko številko, elektronski naslov in naziv, pri čemer so vsi navedeni podatki obvezni podatki za vašo prijavo komedije. Pogoj za veljavno prijavo je sprejem Splošnih pogojev poslovanja in politike zasebnosti, saj brez slednjih ne moremo izpolnjevati medsebojne pogodbe (dejavnosti v zvezi s Festivalom komedije Pekre, prodajo vstopnic, tisk biltena, obveščanje o predstavah na Facebooku itn), kakor tudi zakonskih zahtev glede spletnih nakupov, zlasti Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR).

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namene trženjskega marketinga je vaša osebna privolitev. Z vašo privolitvijo nam dajete dovoljenje, da lahko vaše podatke uporabimo za namen analize, spletnega oglaševanja in vsebinskega marketinga.

VAŠE PRAVICE

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov Turistično kulturno društvo Pekre, Bezjakova ulica 4, 2341 Limbuš, kadarkoli zahteva oz. uveljavlja: 

 • OMEJITEV OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV: posameznik zahteva, da upravljavec stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov za katere je potrebna privolitev posameznika, pri čemer posameznik navede katere privolitve želi preklicati, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem;
 • INFORMACIJE ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, podatke o namenu obdelave, o vrsti osebnih podatkov, uporabnike ali pogodbene partnerje, ki so jim bili podatki razkriti, obdobje hrambe;
 • IZBIRS OSEBNIH PODATKOV oz. PRAVICA DO POZABE v skladu s 17. členom Uredbe GDPR, pri čemer za možnost pozabe mora miniti vsaj 30 dni od zadnje transakcije, prav tako uveljavitvijo pravice do pozabe morate poslati v pisni obliki,
 • DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV: uveljavlja pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili z njim v zvezi zbrani, pri čemer je dolžan upravljalec uporabiti vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, kar pomeni, da lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke;
 • POPRAVEK OSEBNIH PODATKOV: zahteva od upravljavca, da popravi netočne podatke, ki so bili z njim v zvezi zbrani, pri čemer je dolžan upravljavec uporabiti vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, kar pomeni, da lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke;
 • PRAVICO DO UGOVORA obdelavi za neposredno trženje,
 • PRAVICO DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV;
 • PRAVICO DO AVTONOMNEGA ODLOČANJA o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi,
 • PRAVICO DO PRITOŽBE pri nadzornemu organu proti upravljavcu osebnih podatkov, če meni, da slednji zaradi obdelave podatkov krši zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Posameznik zgoraj navedene zahteve upravljavcu pošlje pisno po elektronski pošti: td.pekre@gmail.com. V kolikor zahtevo pošljete po elektronski pošti vam bomo odgovor poslali elektronsko. Vaše zahteve nam lahko pošljete tudi na naslov Turistično kulturno društvo Pekre, Bezjakova ulica 4, 2341 Limbuš. V tem primeru vam bomo odgovor poslali pisno po pošti.

Turistično kulturno društvo Pekre bo na vse vaše zahteve odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve. V primeru podaljšanja roka za največ dva meseca, bo upravljavec posameznika nemudoma obvestil o razlogu za podaljšanje.

V kolikor upravljavec v roku enega meseca (oz. v podaljšanemu roku skladno s prejšnjim odstavkom) ne ugodi vaši zahtevi, imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Dodatne informacije:

Turistično kulturno društvo Pekre
Bezjakova ulica 4
2341 Limbuš

Statut Turističnega društva Pekre, 2023

Zakon o varstvu osebnih podatkov načelno določa, da je varstvo osebnih podatkov namenjeno preprečevanju nezakonitih in neupravičenih posegov v informacijsko zasebnost posameznika na vseh relevantnih področjih. Določa tudi, da je na ozemlju Republike Slovenije vsakemu posamezniku, ne glede na državljanstvo in prebivališče, zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Smisel varstva osebnih podatkov torej ni varovanje osebnih podatkov kot takih, temveč varovanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.  Več...