RAZPIS

16. FESTIVAL KOMEDIJE PEKRE 2020

 1. V gledališki sezoni 2020 razpisujemo srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin na tradicionalnem 16. FESTIVALU KOMEDIJE PEKRE 2020, ki bo potekal v mesecu marcu vsak konec tedna v petek in soboto. Vse predstave bodo v dvorani DOMA KULTURE, na Bezjakovi ulici 4 v Pekrah. Festival se bo začel 6. marca 2020 ob 19. uri in zaključil 27. marca ob 19. uri.

 2. Na razpis se lahko prijavijo samo ljubiteljske (amaterske) gledališke skupine. V slučaju, da v kakšni predstavi sodeluje poklicni/-a oziroma bivši/-a poklicni/-a (upokojeni/-a) igralec/-ka, ne more sodelovati pri izbiri komedijanta ali komedijantke festivala.

 3. Strokovna komisija izbere najboljšo komedijantko in komedijanta ter najboljšo režijo in predstavo, po svoji presoji pa izpostavi še druge dosežke, ki jim TD Pekre podeli priznanja.

 4. Žirija občinstva prav tako izbere najboljšo predstavo, ki ji TD Pekre podeli priznanje.

 5. Prireditelj TD Pekre ima pravico po žrebu in dogovoru določiti vrstni red in datum nastopa na Festivalu komedije 2020.

 6. Prireditelj TD Pekre bo z vsakim nastopajočim podpisal pogodbo o sodelovanju na Festivalu.

 7. Nastopajoči mora zagotoviti pogodbo o avtorskem honorarju.

 8. Zadnji rok prijave je 20. 11. 2019.

 9. Prijavo lahko izpolnite in oddate na več načinov:
  - izpolnite spodnji obrazec na  https://td-pekre.si/razpis
  - lahko pošljete po pošti na naslov: TD PEKRE, Bezjakova ulica 4, 2341 Limbuš,
  - po e-pošti na: td.pekre@gmail.com ali ilka.riedl@gmail.com.

 10. Prijava mora vsebovati kratek opis komedije in skupine, imenski seznam igralcev z opisom vlog ter drugih sodelujočih, 4 do 5 fotografij (lahko tudi na CD- ju), saj bo prireditelj izdal programsko knjižico, v kateri bodo zajete informacije o vseh gostujočih predstavah in dramskih skupinah. Obenem vas prosimo, da priložite kakovosten in jasen posnetek vaše predstave brez tehničnih ali drugih motenj, tako da se tudi govor dobro sliši.

 11. Ob izbiri vaše predstave za sodelovanje na 16. festivalu komedije se boste zavezali, da izbrane predstave ne boste igrali najmanj tri mesece pred festivalom v obsegu 30 km od prizorišča festivala.

  Ostale informacije lahko dobite na številki 041 962 157 (predsednik TD Pekre, Zlatko Partlič), na e-naslovu: td.pekre@gmail.com in na e-naslovu: ilka.riedl@gmail.com

Pekre, oktober 2019
Predsednik TD Pekre, Zlatko Partlič

DRUŠTVO
Podatek je potreben za povratno obveščanje o potrditvah, spremembah in opozorilih v zvezi s prijavo na festival.
Mobilni ali stacionarni telefon - kjer ste dosegljivi. Podatek je potreben za hitro obveščanje o potrditvah, spremembah ali opozorilih v zvezi s prijavo na festival.
KONTAKTNA OSEBA
Podatek je potreben za povratno obveščanje o potrditvah, spremembah in opozorilih v zvezi s prijavo na festival.
Mobilni ali stacionarni telefon - kjer ste dosegljivi. Podatek je potreben za hitro obveščanje o potrditvah, spremembah ali opozorilih v zvezi s prijavo na festival.
KOMEDIJA
Na primer: 1 uro 15 minut
Pripnite fotografije iz predstave. Maksimalna velikost datoteke je 20MB. Dovoljeni formati so jpg, png, bmp, pdf, doc, docx ter rar in zip. Fotografije lahko tudi pošljete ločeno od prijave na e-poštni naslov ilka.riedl@gmail.com.
V kolikor želite oddati prijavo predstave na Festival komedije preko spletne strani, se morate strinjati s našimi Splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta. Vaše podatke bomo varovali v skladu z veljavno zakonodajo. Odjava in vpogled do osebnih podatkov je možen s posredovanjem pisne zahteve na naslov td.pekre@gmail.com.