Spominjanja: Pogovor z Radom Pavalcem

Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica MariborUviverza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
Spominjanja

Vabimo vas na pogovor z Radom Pavalcem

v sredo, 29. januarja 2020, ob 17. uri
v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor,
Gospejna ulica 10.

 

Rado Pavalec

Ob njegovem življenjskem jubileju se bomo pogovarjali o prehojeni poti, močno zaznavni v mariborskem gledališču, slovenskem filmu ter radiu in televiziji, pa tudi pri amaterskih odrih, pri katerih je vseskozi  spodbujal veselje do umetniške besede. Od prve predstave leta 1963 je soustvarjalec stoletne zgodovine SNG Maribor, ki odzvanja v celi letošnji sezoni.

Kot običajno Spominjanja pripravljata mag. Majda Potrata in mag. Franci Pivec ob sodelovanju dr. Vlaste Stavbar, besedo o jubilantu pa bosta povedala Ilka Riedl in Tone Partljič. In seveda vi, saj se spominjamo skupaj.

Mojster besede Rado Pavalec nas ne bo prikrajšal za svoj izbor iz Lermontova, Puškina, Kuntnerja in Koviča.

Dobrodošli na prvih letošnjih Spominjanjih!

 

Spominjanja

Nastopajoči v dosedanjih "Spominjanjih"
(od februarja 2005)

dr. Kozma AHAČIČ, dr. Milica ANTIČ-GABER, mag. Emica ANTONČIČ, Aleš ARIH, Rade BAKRAČEVIĆ, Marjan BAČKO, Ciril BAŠKOVIČ, Jože BERCE, dr. Sebastjan BEVC, dr. Valentina BEVC VARL, Franček BOHANEC, dr. Blanka BOŠNJAK, dr. Bojan BORSTNER, mag. Bojan BRAČIČ, dr. Dušan CAF, dr. Emil CESAR, dr. Marjeta CIGLENEČKI, Edward CLUG, Janez ČEMAŽAR, mag. Metka ČEPIČ, dr. Zdenko ČEPIČ, Urška P. ČERNE, Mirjana ČOKL, Urška ČOP ŠMAJGERT, Radomir ČUBRANOVIĆ, dr. Božidar DEBENJAK, Primož DEBENJAK, Božena DEGEN, dr. Franci DEMŠAR, dr. Silvo DEVETAK, Cilka DIMEC-ŽERDIN, Tihomila DOBRAVC, Peter Tomaž DOBRILA, dr. Wolfgang EISMANN, dr. Andreja ERDLEN, mag. Geza ERNIŠA, France FILIPIČ, mag. Geza FILO, dr. Manja FLISAR ŠAUPERL, mag. Andrej FLOGIE, Biserka FORTUNA, dr. Sabina FRAS POPOVIĆ, prof. Peter GABRIJELČIČ, Meta GABRŠEK PROSENC, Alenka GLAZER, Mitja GOBEC, Vlado GOLOB, dr. Danijel GRAFENAUER, Mira GRAŠIČ, mag. Janez GUJT, Ulrike HAGER, Veronika HARING, dr. Bruno HARTMAN, Ervin HARTMAN, dr. Miran HLADNIK, dr. Janja HOJNIK, mag. Jožek HORVAT MUC, mag. Nina HRIBERŠEK VUK, Bojan ILICH, Breda ILICH-KLANČNIK, Iztok ILICH, Miroslav ILIĆ, Alenka ISKRA,  dr. Primož JAKOPIN, ddr. Stanko JAMBREK, dr. Stanko JANEŽIČ, akad. dr. Marko JESENŠEK, dr. Maca JOGAN, mag. Stane JURGEC, dr. Zdravko KAČIČ, Janez KARLIN, akad. dr. Ludvik KARNIČAR, Vladimir KAVČIČ, mag. Branka KEREC, Katarina KLANČNIK KOCUTAR, Zofka KLEMEN-KREK, dr. Vera KLOPČIČ, akad. dr. Matjaž KMECL, mag. Milan KNEŽEVIČ, dr. Zora KONJAJEV, dr. Karmen KOPECKY, Neja KOS, Metka KOSTANJEVEC, dr. Darja KOTAR, Janez KOŽELJ, dr. Fanika KRAJNC-VREČKO, dr. Martin KRAMAR, dr. Igor KRAMBERGER, dr. Lev KREFT, Pavel KRISTAN, dr. Ivan KRISTAN, dr. Alojz KRIŽMAN, Pavle LEBAN, Tinka LEGVART, dr. Matej LIPOVŠEK; dr. Stanislav LIPOVŠEK, dr. Aleš MAVER, Mira MEDVED, Mojca MENART, mag. Violeta Vladimira MESARIČ JAZBINŠEK, dr. Katja MIHURKO PONIŽ, Jasna MLAKAR, ddr. Matjaž MULEJ, Ivanka MULEC-PLOJ, dr. Rajko MURŠIČ, dr. Jože NEMEC, akad. dr. Boris. A. NOVAK, Ljudmila NOVAK, mag. Žiga OMAN, dr. Neda PAGON, Teobald PAJNIK, Zmaga PALIR, Tone PARTLJIČ, dr. Breda PAVLIČ, Lojze PENIČ, dr. Zdenka PETERMANEC, mag. Franci PIVEC, dr. Polona PIVEC, dr. Mario PLENKOVIĆ, dr. Tone PLOJ, Daliborka PODBOJ, dr. h. c. Vojko POGAČAR, Marjan POLJŠAK, dr. Dragan POTOČNIK, dr. Vinko POTOČNIK, mag. Majda POTRATA, dr. Francka PREMK, mag. Jože PROTNER, Breda PUGELJ OTRIN; Marjan PUNGARTNIK, dr. Andrej RAHTEN, dr. Bernard RAJH, dr. Mateja RATEJ, dr. Miroslav REBERNIK, Srečko REHER, Bogdan REICHENBERG, Vitja RODE, dr. Jure ROJS, dr. Andrej ROSINA, dr. Janez ROTAR, Franček RUDOLF, dr. Karmen SALMIČ-KOVAČIČ, mag. Tomaž SELJAK, dr. Valentin SIMA, dr. Aleksander SKAZA, Valerija SKRINJAR TVRZ, dr. Slavko SLIŠKOVIĆ, dr. Vlado SRUK, dr. Vlasta STAVBAR, dr. Wolfgang SUPPAN, akad. dr. Franjo ŠANJEK, akad. dr. Alenka ŠELIH, dr. Leo ŠEŠERKO, Janko ŠETINC, Marjan ŠIFTAR, Rudi ŠIMAC, Mateja ŠKOFLJANEC, Majda ŠLAJMER-JAPELJ, dr. Manica ŠPENDAL, dr. Franjo ŠTIBLAR, dr. Rajko ŠUGMAN, Janez ŠVAJNCER, mag. Mladen TANCER, mag. Igor TERŠAR, mag. Andrej TIRŠEK, dr. Marjan TOŠ, dr. Cvetka TOTH, Magdalena TOVORNIK, Dragica TURJAK, Martin TURK, Ela ULRIH-ATENA, dr. Anja UREKAR OSVALD, mag. Breda VARL, mag. Matija VARL, Tine VARL, Minka VESELIČ KOLOŠA, dr. Jonatan VINKLER, dr. Aleš VODOPIVEC, dr. Peter VODOPIVEC, Dušan VOGLAR, Vili VUK, Barbara WINDTNER, akad. dr. Zinka ZORKO, Sabina ZWITTER GRILC, mag. Viktor ŽAKELJ, dr. Marjan ŽNIDARIČ, dr. Milan ŽVAN

DRUŽINSKA SPOMINJANJA: ILICH, NOVAK-ČEPIČ, VARL, HARTMAN

Deli