TKD Pekre, Kandidacijski postopek 2024

Upravni odbor Turističnega in kulturnega društva Pekre je na svoji seji, dne 22. decembra 2023, sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov v organe društva za mandatno obdobje 2024 - 2028.

Pages