Razpis: 17. FESTIVAL KOMEDIJE PEKRE 2021

Razpis: 17. FESTIVAL KOMEDIJE PEKRE 2021

RAZPIS

17. FESTIVAL KOMEDIJE PEKRE 2021

 1. V gledališki sezoni 2021 razpisujemo srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin na tradicionalnem 17. FESTIVALU KOMEDIJE PEKRE 2021, ki bo potekal v mesecu marcu vsak konec tedna v petek in soboto. Vse predstave bodo v dvorani DOMA KULTURE, na Bezjakovi ulici 4 v Pekrah. Festival se bo začel 5. marca 2021 ob 19. uri in zaključil 28. marca ob 19. uri. V kolikor bo epidemiološka situacija v državi slaba, bomo izvedbo prilagodili in festival prestavili na kasnejše mesece.

 2. Na razpis se lahko prijavijo samo ljubiteljske (amaterske) gledališke skupine. V slučaju, da v kakšni predstavi sodeluje poklicni/-a oziroma bivši/-a poklicni/-a (upokojeni/-a) igralec/-ka, ne more sodelovati pri izbiri komedijanta ali komedijantke festivala.

 3. Strokovna komisija izbere najboljšo komedijantko in komedijanta ter najboljšo režijo in predstavo, po svoji presoji pa izpostavi še druge dosežke, ki jim TD Pekre podeli priznanja.

 4. Žirija občinstva prav tako izbere najboljšo predstavo, ki ji TD Pekre podeli priznanje.

 5. Prireditelj TD Pekre ima pravico in po dogovoru določiti vrstni red in datum nastopa na Festivalu komedije 2021.

 6. Prireditelj TD Pekre bo z vsakim nastopajočim podpisal pogodbo o sodelovanju na Festivalu.

 7. Nastopajoči mora zagotoviti pogodbo o avtorskem honorarju.

 8. Zadnji rok prijave je 30. 11. 2020.

 9. Prijavo lahko izpolnite in oddate na več načinov:
  - izpolnite OBRAZEC na https://td-pekre.si/razpis
  - lahko pošljete po pošti na naslov: TD PEKRE, Bezjakova ulica 4, 2341 Limbuš,
  - po e-pošti na: ilka.riedl@gmail.com.

 10. Prijava mora vsebovati kratek opis komedije in skupine, imenski seznam igralcev z opisom vlog ter drugih sodelujočih (tudi na CD- ju), saj bo prireditelj izdal programsko knjižico, v kateri bodo zajete informacije o vseh gostujočih predstavah in dramskih skupinah. Obenem vas prosimo, da priložite kakovosten in jasen posnetek vaše predstave brez tehničnih ali drugih motenj, tako da se tudi govor dobro sliši.

 11. Ob izbiri vaše predstave za sodelovanje na 17. festivalu komedije se boste zavezali, da izbrane predstave ne boste igrali najmanj tri mesece pred festivalom v obsegu 30 km od prizorišča festivala.

  Ostale informacije na tel. številki 041 962 157 (predsednik TD Pekre Zlatko Partlič) in e-naslovu: ilka.riedl@gmail.com.

Pekre, november 2020
Predsednik TD Pekre, Zlatko Partlič

Deli